płotek

zapytaj eksperta

 

ważne telefony

 

 

 

 

 

 

 

Księgowość Wspólnot Mieszkaniowych

 1. Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz ewidencji zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 2. Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty
 3. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 4. Przygotowywanie wezwań do zapłaty raz na kwartał lub w razie potrzeb
 5. Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów, funduszu remontowego lub celowego, w tym:
  • rozliczanie zaliczek wnoszonych na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej i fundusz remontowy
   i celowy raz na 12 miesięcy,
  • rozliczanie zaliczek wnoszonych na koszty zużytych mediów raz na 6 lub 12 miesięcy w zależności od częstotliwości zaakceptowanej przez Wspólnotę Mieszkaniową w drodze uchwały
 6. Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali
 7. Przygotowywanie płatności do podpisu w formie papierowej/autoryzacji w systemie bankowym
 8. Udzielanie informacji księgowych właścicielom oraz użytkownikom lokali telefonicznie lub poprzez e-mail
 9. Przesyłanie na adres e-mailowy członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej informacji finansowych dotyczących Wspólnoty Mieszkaniowej
 10. Dostęp do usługi LokaleNet – internetowej wymiany informacji oraz samodzielne śledzenie bieżących rozliczeń ze Wspólnotą Mieszkaniową
  • Właściciele lokali przy pomocy osobistego identyfikatora oraz hasła uzyskują dostęp do własnych rozrachunków, analizują swoje zobowiązania i wpłaty korzystając ze standardowej przeglądarki internetowej.  Informacja ta jest dostępna 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu
  • Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej ma pełny wgląd do rozrachunków wszystkich właścicieli