płotek

zapytaj eksperta

 

ważne telefony

 

 

 

 

 

 

 

Usługi dodatkowe

Weryfikacja dokumentacji finansowej za dany rok obrotowy, uzupełnienie braków w ewidencji, wykonanie niezbędnych korekt oraz ponowne księgowanie dokumentów

Opracowanie wszelkich niezbędnych materiałów administracyjnych tj. pism, uchwał, planów gospodarczych, regulaminów, sprawozdań